Witamy w Doris Zinn-Herberge

W 2018 roku udało nam się rozbudować nasz dom spokojnej starości dla psów w Spartakusie o schronisko Doris Zinn. W tym ośrodku utrzymujemy psy bardzo stare, o specjalnych potrzebach lub psy niepełnosprawne, głównie z naszego projektu dla byłych psów łańcuchowych.

Informacje bieżące

Obecnie opiekujemy się
64 psami

Pracuje tu 6 pracowników w systemie rotacyjnym.
Średni miesięczny koszt utrzymania w Fallady, Sussity Kumi, Doris Zinn-Sanktuarium i Spartacusa wynosi 68.120 €.
Dzięki sponsorom i darowiznom otrzymujemy 623 € miesięcznie.