Witamy na farmie owiec w pobliżu MEMENTO

Od 2014 na tej farmie mieszka, wcześniej bezdomne stado 54 owiec.

Właścicielem tej nieruchomości jest nasza polska fundacja Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie (założona przez Pro Animale für Tiere in Not e.V. Niemcy).

Informacje bieżące

Obecnie opiekujemy się
22 owcami, 11 kotami, 18 gęsiami, 10 kozami i 1 kaczką.

Jeden pracownik pracuje tu na zasadzie rotacji.
Średnie koszty utrzymania wynoszą 2.302 € miesięcznie.
Dzięki sponsorom i darowiznom otrzymujemy 228 € miesięcznie.