Zarząd fundacji

Johanna Wothke
Johanna WothkePREZES
Johanna Wothke, z zawodu nauczycielka z 30-letnim stażem, jest założycielką Pro Animale für Tiere in Not e. V. Została odznaczona Bawarskim Orderem Zasługi, Federalnym Krzyżem Zasługi, Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze i medalem ODWAGA.
Natascha Wothke
Natascha WothkeWICEPREZES
Od młodości do 2001 roku była w pełni odpowiedzialna za opiekę nad potrzebującymi zwierzętami, podopiecznymi w ośrodku założycielskim Pro Animale. Następnie była szefową naszej stacji dla zwierząt „Rendez-vous”. Od 2009 roku zasiada wraz z Johanną Wothke, Wiceprezesem zarządzającą, w zarządzie Pro Animale i jest odpowiedzialna za wyjazdy inspekcyjne do naszych hosteli.

Rada Fundacji

Lukasz Szyszkowski
Lukasz Szyszkowskiw Pro Animale od 1998 roku
Członek Rady Fundacji Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie.
Szef stacji „Memento”, „Kolebka Słońca” i „Copernika”.
Zbigniew Karpiński
Zbigniew KarpińskiCzłonek
Członek Rady Fundacji Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie.
Peter Janovich
Peter Janovichw Pro Animale od 1994 roku
Fotograf odpowiedzialny za wszystkie media Pro Animale. Szef stacji „Fellosophie” i „Dietas neues Nest”.

Filary Pro Animale w Polsce

Bogdan Andrzejak
Bogdan Andrzejakw Pro Animale od 1996 roku
Szef stacji „Fallada”, „Spartacus” i „Sussita Kumi”.
Iwona Stucka
Iwona Stuckaw Pro Animale od 1996 roku
W pełni odpowiedzialna we wszystkich kwestiach zdrowotnych naszych koni w ośrodku „Fallada”, „Spartacus”, „Sussita Kumi” i „Karpno”
Dr. Wojciech
Dr. Wojciechw Pro Animale od 1999 roku
Z całego serca dziękujemy rodzinie Pana dr. Wojciech za ufną i niezwykle profesjonalną współpracę w zakresie zakwaterowania i opieki naszych podopiecznych koni, która trwa nieprzerwanie od 1999 roku.

Nasze credo

jest maksymą naszych działań…

Próba przedstawienia naszych motywacji i przekonań

NASZA AKCEPTACJA WPÓLNEGO BYTU

Podstawową motywacją do naszych działań jest przekonanie, że ludzie i zwierzęta pochodzą ze wspólnego źródła wszystkich żywych istot – jesteśmy połączeni jako bracia i siostry, połączeni razem w naszym cierpieniu, dobrobycie i szczęściu! Tylko wtedy i tylko dzięki akceptacji tego stanu, będziemy mogli postawić się w sytuacji cierpiącej współistoty, która jest w niebezpieczeństwie. Na tej podstawie wzmocnimy naszą siłę do walki z niesprawiedliwością, która codziennie spotyka niezliczone stworzenia.

Wyruszyliśmy, ponieważ nie możemy odwracać się od cierpienia naszych bliźnich, zwierząt – właśnie ta świadomość bezgranicznej niesprawiedliwości, dotykającej naszych bliźnich sprawia, że stawiamy opór!

… NASZA DBAŁOŚĆ O DOBROSTAN KAŻDEGO URATOWANEGO ZWIERZĘCIA

W obliczu bezgranicznego cierpienia, którego ofiarą padają niewinne, żywe istoty, wskazówką dla nas będzie pochylenie się nad każdym bliźnim, którego możemy wesprzeć naszym działaniem.

Naszym znakiem rozpoznawczym, naszym credo, jest dbałość o dobrostan każdego uratowanego przez nas, wyjątkowego w swoim istnieniu zwierzęcia, oraz to, co dla tego zwierzęcia robimy. Nie jest nim natomiast bezczynność w obliczu naszej niezdolności do przezwyciężenia potwornej ilości cierpienia na tej ziemi. Zatem każda żywa istota jest warta wszystkich naszych wysiłków!

… NASZE ZOBOWIĄZANIE DO BIEŻĄCEJ I NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

Nasza pomoc musi rozpoczynać się na bieżąco i natychmiast, nie może być blokowana przez hierarchiczne lub biurokratyczne działania, a przez to stać się nieskuteczna i spóźniona. Pamiętajmy zawsze, że w zdecydowanej większości przypadków nasza natychmiastowa pomoc jest jedyną szansą na przeżycie zwierzęcia. Jeśli nie zainterweniujemy teraz, szansa zwierzęcia na przeżycie i nasza pomoc zostaną zmarnowane! To właśnie w tej jednej jedynej chwili wyłania się z morza bezimiennego cierpienia nasza wspólna szansa – właśnie teraz, kiedy przechodzimy obok …

… NASZE ZOBOWIĄZANIE DO „MIMO WSZYSTKO”

Na drodze do pozornie beznadziejnych sytuacji w zakresie ochrony zwierząt, przeżyliśmy wspaniałe doświadczenie, że odmiana losu i ratowanie jednostek jest możliwe, jeśli nie stracimy wiary i będziemy wciąż próbować przełamywać to „błędne koło”, ten „circulus vitiosus”, aby jednak się przebić!

… NASZE PRZEKONANIE, ŻE PRZY PLANOWANIU SCHRONISK MUSIMY PRZEDE WSZYSTKIM BRAĆ POD UWAGĘ POTRZEBY DANEGO GATUNKU

Świadczy o tym na przykład nasze niezachwiane przekonanie o potrzebie przebywania psa, tzn. zwierzęcia stadnego, w grupach. Z powodów moralnych, a także biorąc pod uwagę wiedzę wynikającą z psychologii behawioralnej zwierząt, odrzucamy konwencjonalne trzymanie zwierząt w „schroniskach dla zwierząt” lub w wielu innych instytucjach zoologicznych.

… NASZA PRÓBA PODWYŻSZENIA RANGI SPOŁECZNEJ NASZYCH PODOPIECZNYCH

Do tej pory staraliśmy się i nadal się staramy nadać naszym podopiecznym wyższy status społeczny w oczach ludzi poprzez sposób w jaki te istoty traktujemy, jak również poprzez projektowanie i budowanie naszych obiektów w sposób dostosowany do ich potrzeb.

W szczególności psy i koty są częścią naszego życia – otoczenia, w którym czujemy się komfortowo, chcemy zostać i żyć. Mamy nadzieję, że miłośnicy zwierząt, którzy odwiedzają nasze obiekty, chętnie do nas będą wracać, ponieważ poznali bardzo wyjątkowe, pięknie urządzone miejsca i poczuli tę intymną i pełną zrozumienia interakcję z naszymi podopiecznymi.

… NASZA SOLIDARNOŚĆ WOBEC ZWIERZĄT STARYCH I ZWIERZĄT W SZCZEGÓLNOŚCI DOŚWIADCZONYCH PRZEZ ICH LOS

Właśnie te stworzenia wymagają naszej szczególnej uwagi – priorytetu! Zwierzęcia nigdy nie wolno zabijać „tylko” dlatego, że jest stare, ułomne, niezdolne do pracy, niepożądane lub (w odniesieniu do psów i kotów) nie zostało adoptowane i nie znalazło od razu domu! Tak zwane „humanitarne” uśmiercanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jakość życia zwierzęcia jest równoznaczna z nieznośnym i nieodwracalnym cierpieniem, w którym nie potrafimy mu już pomóc.

… NASZE PRZEKONANIE, ŻE CIĘŻKA MACHINA ADMINISTRACYJNA HAMUJE SKUTECZNE DZIAŁANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ZWIERZĄT

Ogromna struktura stowarzyszeniowa – rozumiemy przez to wyolbrzymiony aparat administracyjny – oznacza nie tylko bezsensowne i karygodne marnotrawstwo darowizn, ale także paraliżuje mobilność pracy, która zawsze powinna być wykonywana możliwie szybko i efektywnie.

… NASZE PRZEKONANIE, ŻE NIGDY NIE PRZESTANIEMY PODNOSIĆ PROFESJONALIZMU NASZEJ PRACY

Nasza praca to począwszy od zapewnienia odpowiedniej opieki nad powierzonymi nam podopiecznymi, oczywiście poprzez sprawowanie opieki medycznej, to także planowanie, realizacja i monitorowanie projektów budowlanych – ale nasza praca to jeszcze o wiele więcej.

Główny nacisk, który wynika z naszego credo, kładziemy na…

… ratowanie poprzez przejmowanie lub często wykupywanie pod naszą opiekę zwierząt, znajdujących się w beznadziejnych sytuacjach:

  • z transportów zwierząt przeznaczonych do rzeźni i z rzeźni
  • z okrutnego środowiska, w którym zwierzęta się znajdują w kraju i za granicą
  • z niekończącej się armii bezpańskich zwierząt

… szerząc idee etyczne,

które opierają się na postrzeganiu zwierząt jako naszych bliźnich, traktowaniu ich jako nasze zwierzęce rodzeństwo i przestrzeganiu nieodłącznie związanych z tym faktem podstawowych praw tych stworzeń do życia.

Szerzenie tych etycznych idei odbywa się głównie poprzez wydawanie kwartalnika stowarzyszeniowego „DER TROPFEN”, ale także poprzez filmową dokumentację naszej pracy.

Historia Pro Animale

1991
Początek wieloletniego wsparcia dla schroniska dla zwierząt w Krakowie, przejmowanie bezdomnych i cierpiących psów.

1994
Budowa ośrodka Fallada dla ok. 60 koni rzeźnych, wykupywanych z transportów śmierci.

1996
Początek programu dla polskich psów łańcuchowych, do tej pory powstało 726 tzw. refugiów dla psów. Obecnie codzienna opieka nad 370 psami w 287 refugiach.

1997
Budowa ośrodka Spartakus dla ok. 40 uratowanych koni rzeźnych.

1998
Realizacja kolejnej stacji ratowniczej dla uratowanych koni rzeźnych: Samaria I

1999
Utworzenie alternatywnego schroniska dla kotów i trzeciego schroniska dla koni: Sussita Kumi

1999
Realizacja kolejnej stacji ratowniczej dla uratowanych koni rzeźnych: Samaria II

2001
Otwarcie pensjonatu dla koni w Karpno dla ok. 60 koni pochodzących z transportów zwierząt rzeźnych.

2004
Przejęcie na siebie wszystkich kosztów gminnego schroniska zwierząt k. Kostrzyna z ok. 180 psami i przeprowadzenie restrukturyzacji w Kolebce Słońca.

2012
Inauguracja ośrodka Psia Planeta Copernika dla ok. 180 psów.

2013
Otwarcie Delicia Natural dla ok. 60 sztuk bydła i ok. 30 koni.

2015
Otwarcie MEMENTO, jedynego na świecie memoriału,pomnika cierpienia zwierząt.

2015
Otwarcie ośrodka owiec dla ok. 30 owiec.

2018
Otwarcie hostelu „Doris Zinn” dla ok. 50 starszych psów