Witamy w Karpno

Od 1998 roku zakwaterowaliśmy w pensjonacie „Gospodarstwo Rolne Karpno“ ponad 50 koni. Nasze konie mają do dyspozycji pastwiska w bujnym, oryginalnie ukształtowanym naturalnym krajobrazie o powierzchni 200 hektarów z wkomponowanymi lasami i małymi jeziorkami.

Informacje bieżące

Obecnie opiekujemy się
37 koniami i 1 kozą

Średnie koszty utrzymania wynoszą 4.475 € miesięcznie.
Dzięki sponsorom i darowiznom otrzymujemy 4.191 € miesięcznie.