Zapraszamy do Kolebki Słońca

wschód słońca dla byłych psów „więźniów“.

W pierwotnie należącym do gminy “obóz dla psów“- pozwolono nam wygrać przeterg – rezygnując z wszelkich dotacji ze strony miasta i państwa. Nieruchomość ta jest nadal własnością okolicznych gmin. Od 2019 roku otrzymujemy wsparcie finansowe od okolicznych gmin.

Pro Animale sfinansowało rozbudowę pomieszczeń dla psów, jak również rozległe wybiegi, a od grudnia 2004 roku jest w pełni odpowiedzialne za ogólne zarządzanie działalnością schroniska, w którym na pięciu hektarach przebywa ponad 140 psów.

Informacje bieżące

Obecnie na dzień 31 grudnia 2023 opiekujemy się 119 bezdomnymi psami wziętymi z ulicy.

Pracuje tu 11 pracowników w systemie rotacyjnym. Średnie koszty utrzymania wynoszą 18.304 € miesięcznie.
Dzięki sponsorom i darowiznom otrzymujemy 1.337 € miesięcznie.

Schronisko Pro Animale umożliwia odpowiedzialną adopcję zwierząt. Więcej znajdziesz w naszym regulaminie