Tola (8 miesięcy)

Uratowanie małego psa, który błąkał się po ulicy i był w niebezpieczeństwie mógł paść ofiarą ruchu ulicznego.