Debora, Dorota, Donald, Drako, Dominik, Dakota (5 miesięcy) 


kocięta zostały porzucone przed naszą bramą w Falladzie.