Mejsi (4 lata)

adoptowana dzięki naszemu programowi dla byłych psów łańcuchowych.